Мощности

Мощности

ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА И

СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ

• Тежкотоварни автомобили, самосвали и специализирани автомобили
• Бетоновози
• Бетон-помпи
• Влекачи
• Ремаркета и полуремаркета: 
ремаркета за подвижна светлинна сигнализация, за водоноски, ремаркета-платформи и др.
• Цистерни: цистерни за луга, цистерни за течни горива и др.
• Багери, комбинирани багер-товарачи, ротационни товарачи, телехендлери, челни товарачи, екскаватори
• Грейдери и автогрейдери
• Трактори
• Фадроми
• Мостови и козлови кранове
• Автовишки
• Роторни снегорини
• Пътни фрези и фрези за почистване на сняг
• Булдозери
• Емулсатори
• Асфалтополагачи и асфалторазтилачи
• Валяци: вибрационни, гуменобандажни, комбинирани, верижни, пневмоколесни
• Платформи за валяци
• Вибрационни плочи и трамбовки
• Машини за демаркиране на пътна маркировка и рязане на асфалт
• Машини за опесъчаване, за попълване на пукнатини
• Машини за ядково пробиване
• Мобилни челюстни трошачки
• Фугорези
• Пътни уширители
• Помпи
• Мотокари и газокари
• Генератори, агрегати и заваръчна техника
• Пясъкоструен комплект
• Уреди за обдухване
• Дърводробилки
• Дърворезачки, косачки, храсторези и мотокултиватори

За допълнителна информация:
e-mail: topolibase@hydrostroy.com

АСФАЛТОВА БАЗА

Местоположение: ПЗ Тополи, Община Варна

Асфалтосмесител: МARINI MAP 120 E160 L
Производителност: до 160 тона/час
Предлагани продукти:

 • асфалтови смеси, сертифицирани съгласно БДС EN 13108-1:2006 NA:2017
 • катионни битумни емулсии, сертифицирани съгласно БДС EN 13808:2013

За допълнителна информация:
e-mail: asphalt@hydrostroy.com

АСФАЛТОВА БАЗА

Местоположение: Софийска област
Асфалтосмесител: MARIANI TOPTOWER 4000
Производителност: до 320 тона/час

КАМЕННА КАРИЕРА СУХАТА СКАЛА

Местоположение: гр. Суворово, област Варна

Предлагани продукти:

 • скални материали за несвързани или хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство – фракции 0/80mm; 0/63mm; 0/40mm; 0/130mm; 0/200mm; 60/120mm, съгласно стандарт EN 13242:2002+А1:2007
 • скални материали за хидротехническо строителство – леки фракции: LMA15/300 и тежки фракции: HMA300/1000 и HMA1000/3000/, съгласно EN 13383-1:2002 и EN 13383-1:2002/АС:2004
 • добавъчни материали за бетон, фракции: 4/12 мм, 12/20 мм, 4/20 мм в съответствие със стандарт EN 12620:2002+A1:2008; EN 13043:2002; EN 13043:2002/AC:2004
 • скални материали за битумни смеси и настилки за пътища, самолетни писти и други транспортни площи, фракции: 0/4 мм, 4/12 мм, 4/16 мм, 12/20 мм, 16/31,5 мм в съответствие със стандарт EN 12620:2002+A1:2008; EN 13043:2002; EN 13043:2002/AC:2004

ДЪРВОДЕЛСКА РАБОТИЛНИЦА

Местоположение: ПЗ Тополи, Община Варна

Предлагани продукти и услуги:
• проектиране и изработване на изделия, мебели, аксесоари и оборудване
• проектиране и изработване на заготовки и дървени конструкции
• консултиране и обслужване на индивидуални проекти и поръчки по размери на клиента
• изготвяне на комплексни решения за дом, офис, хотелско и магазинно обзавеждане
• поддръжка, ремонт и реставриране
• монтаж и демонтаж
• тапицерски услуги
• богат асортимент материали за изработка, финиши и байцове
• довършителни работи
• други дребни дърводелски услуги

МОНТАЖНО-АРМАТУРЕН ЦЕХ

Местоположение: ПЗ Тополи, Община Варна

Предлагани продукти и услуги:
• производство и монтаж на стоманени конструкции за метални врати, портали, метални решетки и капаци, скелета, рекламни пана и табели, стълби
• производство и монтаж на оградни мрежи, оградни пана и аксесоари
• производство и монтаж на стоманени конструкции за сгради
• монтаж на халета, навеси, складови и логистични помещения
• производство и монтаж на стоманени конструкции за индустрията
• производство и монтаж на арматурни заготовки, арматурно желязо, арматурни мрежи и армопакети
• производство и монтаж на мрежи за укрепване и габиони
• изпълнение на конструктивни проекти от стоманени профили, съгласно проектна документация

За допълнителна информация:
e-mail: montage@hydrosroy.com

БЕТОНОВ ЦЕНТЪР

Местоположение: ПЗ Тополи, Община Варна

ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛАСТИЧЕН БЕТОН
Бетон смесители: Sicoma MAO2000/3000
Производителност: до 100 куб.м/час
Предлагани продукти:

 • различни видове бетонови смеси, сертифицирани съгласно БДС EN 206: 2013 и БДС EN 206: 2013+А1:2016/NA:2017
 • циментопясъчни разтвори, сертифицирани съгласно БДС EN 998-2:2010

ПРОИЗВОДСТВО НА ВИБРОПРЕСОВАНИ ИЗДЕЛИЯ
Бетон смесители: OMG250, OMG1500
Вибропреса: Form Impianti FI1200
Производителност на бетонови елементи: 1000 бр./час
Предлагани продукти:

 • бордюри, съгласно БДС EN 1340:2005 с размери 50/35/18, 50/30/18, 50/25/18, 50/25/15 и 50/16/8
 • тротоарни плочи, съгласно БДС EN 1339:2005 с размери 30/30/5, 30/30/4, 40/40/5 и 40/40/4
 • тротоарни павета, съгласно БДС EN 1338:2005
 • плочи за паркинг, съгласно БДС EN 1339:2005 – стандартен тип паркинг решетки с размери 40/40/10 и 60/40/10
 • бетонни блокчета, съгласно БДС EN 771-3:2011+А1:2015 с дебелини 15 см и 20 см

ПРОИЗВОДСТВОТО НА ИЗДЕЛИЯ ОТ ПЛАСТИЧЕН БЕТОН
Предлагани продукти:
• проектиране и производство на ръчни изделия от обикновен пластичен бетон (бетонни и стоманобетонни) в пластмасови и метални калъпи
• проектиране и производство на изделия по заявки на клиент
• форми за стандартни и нестандартни елементи

За допълнителна информация:
телефон: 052 740 894
e-mail: beton@hydrostroy.com
web: www.beton.hydrostroy.com

ПЪТНА СТРОИТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

Местоположение: ПЗ Тополи, Община Варна / Мобилно оборудване – акредитирана при ИА „БСА”, съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2018

Предлагани продукти:
– свързани с изпитване на:
• скални материали – за несвързани и хидравлично свързани смеси, за асфалтови смеси, за бетон
• брашно минерално за асфалтови смес
• битуми
• битумни емулсии
• асфалтови смеси
• почви строителни, несвързани и хидравлично свързани смеси, пътни конструкции
• бетонни смеси
• втвърден бетон

– свързани с вземане на проби от:
• скални материали
• асфалтови смеси
• асфалтов пласт
• почви строителни, несвързани и хидравлично свързани смеси
• битуми и битумни емулсии

ДОКУМЕНТИ:

За допълнителна информация:
e-mail: psl@hydrostroy.com

ЦЕХ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЪТНИ ЗНАЦИ И МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

Местоположение: ПЗ Тополи, Община Варна

Предлагани продукти и услуги:
• изработване и монтаж на знаци за вертикална пътна сигнализация – стандартни, сертифицирани съгласно БДС 1517 и БДС EN 12899-1
• изработване и монтаж знаци за вертикална пътна сигнализация – нестандартни, сертифицирани съгласно БДС 1517 и БДС EN 12899-1
• проектиране, производство и монтаж на средства за вертикална сигнализация
• изпълнение на проекти за временна и постоянна организация на движението
• средства за организация и безопасност на движението
• предпазни улични парапети и огради
• стълбове, указателни и рекламни табели, както и носещи системи и скрепителни монтажни елементи
• доставка и монтаж на ограничителни пътни системи (СПО)
• демонтаж и ремонт на мантинели
• извършване на монтажна дейност на антипаркинг устройства, тръбни парапети, знаци и светофарни секции

За допълнителна информация:
e-mail: signs@hydrostroy.com

РЕМОНТНО-СЕРВИЗНА РАБОТИЛНИЦА

Местоположение: ПЗ Тополи, Община Варна

Предлагани услуги:
• диагностика и ремонт техническото състояние на леки, лекотоварни, товарни, ремаркета, полуремаркета, специализирани машини, строителна механизация и градинска техника
• ремонт и основен ремонт на ДВГ
• ремонт на ходова част
• ремонт на стартери и алтернатори
• ремонт на скоростна кутия
• ремонт диференциали
• ремонт раздатъчни кутии
• ремонт ел. инсталации
• ремонт на спирачни системи
• ремонт въздушна система
• ремонт хидравлична система
• ремонт горивна система
• ремонт охладителна система
• ремонт снегопочистваща техника
• смяна масла филтри
• гресиране
• автобояджийски и тенекеджийски услуги
• пътна помощ
• компютърна диагностика
• ремонт на кранови съоръжения

За допълнителна информация:
e-mail: topolibase@hydrostroy.com

БЕНЗИНОСТАНЦИЯ И СКЛАДОВЕ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПЕТРОЛНИ ПРОДУКТ

Местоположение: ПЗ Тополи, Община Варна

Предлагани продукти и услуги:
• бензин
• дизелово гориво
• масла и смяна на масла и филтри

офис София

Офис София

 

гр. София,
бул. Цар Освободител 6
 

02 843 50 11
 

02 846 81 75
 

office.sf@hydrostroy.com
офис Варна

Офис Варна

гр. Варна,
бул. Сливница 201
052 733 333
052 737 777
office@hydrostroy.com
офис Бургас

Офис Бургас

 

гр. Бургас,
Промишлена зона Юг,
ул. Търговска 15
 

056 840 205
 

02 846 81 75
 

office@patstroyburgas.com
офис Скопие

Офис Скопие

 

гр. Скопие, Северна Македония
ул. „Йордан Миялков“ 34

+389 75 399 889

 

office.mk@hydrostroy.com