Blog Archives

Напредва изграждането на обходния път на Габрово

Завърши изграждането на стълбовете на съоръжение при км 15+450 от обходния път на Габрово. С него се премостват бул. „Трети март“, р. Паничарка, ул. „Турски дол“ и ул. „Бодра смяна“ в областния град. Съоръжението е с дължина 197 м и е част от третия етап на проекта, който започва от кв. „Чехлевци“ и достига до кв. „Дядо Дянко“.

 

Изпълнени са 21 стоманобетонни стълбове с височина от 2,9 до 14,1 м. В момента се изпълняват подготвителните дейности за изграждането на монолитната връхна конструкция на мостовото съоръжение.

 

Проектът „Път III-5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, участък от км 0+000 до км 20+124.5 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130“ се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП „Транспорт“ 2007-2013 г.

 

Изпълнител на обходния път на Габрово е Консорциум ПСВТ, в който участват: „Хидрострой“ АД, „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, „Пътинженерингстрой – Т“ ЕАД. Договорът за строителство е за 92 940 000 лв. с ДДС. Строителният надзор осъществява ДЗЗД „Обединени консултанти“ с партньори: „Трансконсулт БГ“ ООД, „Рубикон Инженеринг“ ООД и „Трафик Холдинг“ ЕООД. Стойността на договора е 1 096 032 лв. с ДДС. Авторският надзор е на „Пътпроект“ ЕООД. Техният договор е за 116 640 лв.

 

Обходният път на гр. Габрово е част от Трансевропейски транспортен коридор ІХ Букурещ – Русе – Димитровград – Александруполис и е възлова точка при движението в посока север – юг. Чрез него се осъществява преминаването през Стара планина в централната част на България. Основните транспортни направления, които ще обслужва обектът са: Русе – Велико Търново – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа) и Оряхово – Севлиево – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа).


Стартира работата по изпълнението на договора за проектиране и строителство на Лот 3.1 на АМ „Струма“

Стартира работата по изпълнението на договора за проектиране и строителство на Лот 3.1 на АМ „Струма“.

 

Възложител на проекта е Национална компания „Стратегически инфраструктурни проекти“, а изпълнител – консорциум ДЗЗД „АМ СТРУМА 3.1“, с водещ съдружник „Агромах“ ЕООД и партньори – „Пътища Пловдив“ АД, „Хидрострой“ АД, „Пътища Пловдив Груп“ ЕООД, „АБ“ АД и „Алве Консулт“ ЕООД.

 

Участъкът на Лот 3.1 на АМ „Струма“ между Благоевград и Крупник е с дължина приблизително 13 км, а стойността на договора за проектиране и строителство е 186 млн. лв. с ДДС, финансиран от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. Предвижда се магистралното трасе да бъде с габарит А29 с две платна.

 

Предвидено е строителството на 11 мостови съоръжения с обща дължина от около 850 м, 3 надлеза – един от тях железопътен, 3 селскостопански подлеза и един пътен подлез.

Проектът включва строителството на пътен възел Благоевград-юг, пътен възел Симитли и пътен възел на път Е79 в района на Симитли. Предвижда се и изместване на трасето на път Е79 в участък с дължина около 2 км.

 

Срокът за изпълнение на проекта е 1280 дни.

 

Строителството на Лот 3.1 на АМ „Струма“ ще допринесе за устойчивото развитие на пътната инфраструктура на страната с национално, европейско и трансгранично значение, интегриране на националната в европейската транспортна мрежа и постигане на баланс и развитие на връзките между различните видове транспорт.

 

Магистралата ще осигури безопасно преминаване на участниците в движението по направлението Благоевград – Крупник и ще осигури връзка със съседни населени територии и мултимодални транспортни центрове.

Дейностите по изграждане на Лот 3 от автомагистрала „Струма“ се финансират със средства от Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014 – 2020 г., като приоритетен проект.

 

Проектът се реализира по Приоритетна ос 2 „Развитие на пътната инфраструктура по „основната“ и „разширената“ Трансевропейска транспортна мрежа“ на Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. със средства от Кохезионния фонд.


Инспектираха строителството на Северната скоростна тангента

Премиерът Бойко Борисов, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова и председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Лазар Лазаров направиха инспекция на строителството на Северната скоростна тангента. В момента по трасето работят над 200 машини с цел ускоряване на строителните дейности. Очаква се до края на годината проектът, който се изпълнява със средства от Оперативна програма „Регионално развитие“, да бъде завършен.

 

Министър-председателят препоръча пълна мобилизация, за да се спазят сроковете според европейските изисквания. Очаква се до дни археолозите да завършат проучванията си и да освободят терена за работа.

 

Общата дължина на Северната скоростна тангента е окол 17 км. Стойността на договора е близо 180 млн. лв. с ДДС. Изпълнител е Консорциум „ХПВС-ССТ“, в който участват: „Хидрострой“ АД, „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, „Пътинженерингстрой – Т“ АД, „Пътстрой Бургас“ ЕООД и „Водстрой 98“ АД. Строителният надзор осъществява Обединение „СЖС ТЕХНОС – СЖС БЪЛГАРИЯ“, в което са: „СЖС България“ ЕООД, гр. София и „СЖС Технос С.А.“, Испания.

 

Трасето преминава през землищата на селата Требич, Илиянци, Бенковски, Малашевци, Орландовци и Враждебна.

 

Началото на участъка е на около 1.1 км след разклона за с. Мрамор. Завършва при пътния възел тип „пълна детелина” на Софийския околовръстен път на 1.1 км след началото на АМ „Хемус”.

 

По дължината на трасето са разположени 7 напречни връзки и 5 пътни възела. Предвидено е изграждането на 18 големи съоръжения. Тангентата е с 6 пътни ленти, по 3 в едно направление.
Изграждането на Северната скоростна тангента е от изключително значение за трафика в района на София. Тя не е част от Трансевропейската транспортна мрежа, но осигурява свързаност между няколко коридора от нея.


Напредък на строителството на Северната скоростна тангента

До края на годината може да бъде завършена основната работа по изграждането на Северната скоростна тангента, заяви министър Лиляна Павлова. Министърът на регионалното развитие и благоустройството заедно с председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Лазар Лазаров и кмета на София Йорданка Фандъкова провериха напредъка на строителните работи. Отсечката е с дължина 16,54 км. Проектът е лот 70 от ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

 

Като основни предизвикателства пред успешното завършване на обекта министърът определи неприключителите процедури по отчуждаване на терени по трасето и завършването на археологическите проучвания. Павлова коментира, че в все още има няколко частни имота процедурите, за които не могат да приключат. Отчуждени са 650 имота и за тях са изплатени обезщетения за около 17 млн. лв. Министърът припомни, че с решение на Министерския съвет от декември м. г. значително беше завишена цената, по която се отчуждават имотите – от 20 ст. на 20 лв. Вече са подписани значителен брой съдебни споразумения, но част от тях не са влезли в сила заради съдебни процедури. Според подадения от съда график делата и споразуменията трябва да бъдат финализирани до септември – октомври т. г. Има хора, които не се съгласиха и с увеличената цена и делата, които се разглеждат от Върховния административен съд, ще продължат до месец октомври, каза министърът. До тогава за някои от терените не могат да бъдат издадени разрешения за строеж, каза Павлова и обясни, че това е причината да няма даден пълен фронт за работа на строителя. Досега са му предоставени 80% от трасето, за което са издадени разрешения за строеж.

 

Очаква се проучванията на археолозите да завършат до октомври т. г. По трасето на тангентата са открити 5 обекта. Три от тях се проучват в момента. По изследване на археологическите находки ще се работи активно през летния сезон.


Открита е модернизираната пречиствателна станция за отпадни води във Варна

Модернизираната пречиствателна станция за отпадни води на град Варна беше открита с официална церемония днес. На събитието присъстваха Министър-председателят на Република България – г-н Бойко Борисов, Министърът на околната среда и водите – г-жа Ивелина Василева и кмета на Община Варна – г-н Иван Портних. С реализацията на обекта е изпълнен втория етап от реконструкцията на пречиствателната станция, предвиждащ пълно третично пречистване на отпадъчните води, чрез изграждане на съоръжения за отстраняване на фосфор. Постигната е по-добра ефективност на дейността на ПСОВ-Варна по отношение на третирането на утайките. Подменени са действащите амортизирани центрофуги за обезводняване на утайки с високотехнологични камерни филтър-преси, благодарение на които се намалява обема на генерираните утайки двукратно и се улеснява последващото им третиране и оползотворяване.


Откриване на пречиствателна станция за отпадъчни води в гр. Трявна

Пречиствателната станция в гр. Трявна беше официално открита на 10 юни 2015 г. Съоръжението е реализирано по проект „Изграждане на ПСОВ за отпадъчни води – гр. Трявна и довеждащ колектор към нея”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.“ .

Стойността на проекта е 13,1 млн. лв., от които 12,6 млн. лв. са безвъзмездна финансова помощ. Освен пречиствателната станция, в рамките на проекта са рехабилитирани довеждащ път и мост, изграден е и довеждащ колектор с дължина 1,745 км.

Проектът е най-мащабният инфраструктурен проект за община Трявна, не само като размер на инвестицията, но и заради преките и косвени ползи за града.

Церемонията се проведе на новоизградената площадка на пречиствателната станция, а специален гост беше Министърът на околната среда и водите – Ивелина Василева. Тя се присъедини към благодарностите и приветствията на кмета на община Трявна инж. Драгомир Николов, отправени към всички изпълнители, допринесли за осъществяването му.
Министър Василева подчерта, че всички вложени инвестиции и усилия допринасят за съхраняването на природата и нейните ресурси, което води до подобряване на околната среда и повишаване на качеството на живот на хората.


Два пътни възела ще се изградят в третия етап от обхода на Габрово

Усилено се работи по третия етап от обходния път на Габрово. Близо 5-километровата отсечка от км 10+940,74 до км 16+010 е по изцяло ново трасе. Третият участък започва от кв. „Чехлевци“ и достига до кв. „Дядо Дянко“ на гр. Габрово. Участъкът е изцяло ново строителство и включва изграждането на 5 км нов път, два пътни възела – п.в. „Чехлевци“ и п.в. „Дядо Дянко“, четири мостови съоръжения – при км 11+800, с дължина 647 м, при км 14+660 (130 м), км 15+450 (198 м) и над река Паничарка (21 м), както и тунел от 540 м при км 12+400.

 

При п.в. „Чехлевци“, който ще е в близост до ул. „Малина“ и ул. „Никола Войновски“, ще се свързват път III-5004 обходен път на Габрово и път III-4404 Габрово – Дебел дял. При п.в. „Дядо Дянко“ – при бул. „3-ти март“ в областния град, ще се свързва път III-5006 Габрово – Узана с път III-5004 обходен път на Габрово и общинския път за с. Чукили. Чрез двете съоръжения ще се осъществява връзката на обходния път на Габрово с центъра на града.

 

В момента се разчиства изключително трудния за достъп терен от горската растителност, изграден е моста над р. Паничарка, работи се по надлеза при км 15+450 и водостока при км 0+258,07 от пътна връзка Чехлевци – Узана.

 

Изпълнител на обходния път на Габрово е Консорциум ПСВТ, в който са: „Хидрострой“ АД, „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, „Пътинженерингстрой – Т“ ЕАД. Договорът за строителство е за 92 940 000 лв. с ДДС. Строителният надзор осъществява ДЗЗД „Обединени консултанти“ с партньори: „Трансконсулт БГ“ ООД, „Рубикон Инженеринг“ ООД и „Трафик Холдинг“ ЕООД. Стойността на договора е 1 096 032 лв. с ДДС. Авторският надзор е на „Пътпроект“ ЕООД. Техният договор е за 116 640 лв.

 

Проектът „Път III-5004 „Обход на гр. Габрово“ от км 0+000 до км 31+000, участък от км 0+000 до км 20+124.5 и етапна връзка от км 0+000 до км 3+130“ се съфинансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет чрез ОП „Транспорт“ 2007-2013 г. Той включва строителството на участък от 23,25 км, етапна връзка на обхода със съществуващия път І-5 (3,1 км) и изработването на разширен идеен проект за тунел под връх Шипка.


Офис София

гр. София,
бул. Цар Освободител 6

02 843 50 11

02 846 81 75

office.sf@hydrostroy.com

Офис Варна

гр. Варна,
бул. Сливница 201

052 733 333

052 737 777

office@hydrostroy.com

Офис Бургас

гр. Бургас,
Промишлена зона Юг,
ул. Търговска 15

056 840 205

02 846 81 75

office@patstroyburgas.com

Офис Скопие

Офис Скопие

 

Северна Македония,
гр. Скопие,
ул. Йордан Миялков 34

 

office.mk@hydrostroy.com