Проекти

 

Проекти

Ремонт на Магазия №5, Пристанище Варна-Запад, Варна
„Завод за сепариране и компостиране“, като част от регионалната система за управление на отпадъци – регион Перник“
Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново
Реконструкция и модернизация на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Варна