Проекти

 

Проекти

Ремонт на напорен тръбопровод Ø 500, проект „Трансформиране на пречиствателна станция за отпадъчни води – Аспарухово в помпена станция и конструиране на тласкател под дъното на Варненското езеро“
Ремонт на Магазия №5, Пристанище Варна – запад
Завод за сепариране и компостиране – част от регионалната система за управление на отпадъци – регион Перник
Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново
Инженеринг – реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Варна – I етап
офис София

Офис София

 

гр. София,
бул. Цар Освободител 6
 

02 843 50 11
 

02 846 81 75
 

office.sf@hydrostroy.com
офис Варна

Офис Варна

гр. Варна,
бул. Сливница 201
052 733 333
052 737 777
office@hydrostroy.com
офис Бургас

Офис Бургас

 

гр. Бургас,
Промишлена зона Юг,
ул. Търговска 15
 

056 840 205
 

02 846 81 75
 

office@patstroyburgas.com
офис Скопие

Офис Скопие

 

гр. Скопие, Северна Македония
ул. „Йордан Миялков“ 34

+389 75 399 889

 

office.mk@hydrostroy.com