Проекти

 

Проекти

Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради за обособена позиция Б5 – община Стралджа
Проектиране и строителство на многофамилна жилищна сграда – ул. „Александър Стамболийски” № 10, бл. 1 – гр. Вълчи дол
„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност“, за позиция №1 „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на блок „Георги Кочев“, ул. „Георги Кочев“ № 16“ – гр. Плевен
Реконструкция жилищен блок на ул. „Ришки проход” № 6 – гр. Смядово