Проекти

 

Проекти

Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в община Девня – бул. „Съединение“, кв. „Повеляново“
Временни открити паркинги с улично осветление по чл. 55 от ЗУТ, Съставна зона 6 по ПРЗ на Приморска зона, гр. Варна и ВиК
Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени места на територията на община Крушари
Изграждане на битово-фекална канализация и реконструкция на уличен водопровод по ул. „Нефтеняк” и изграждане на битово-фекална и дъждовна канализация по ул. „Равно поле“ – гр. Шабла
Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих – гр. Варна
Проектиране и извършване на закриване и рекултивация на депото с преустановена експлоатация на община Стралджа
Участие в реализирането на проекта „Интегриран градски транспорт на Варна“ – ОП 1, 2, 4: Изграждане на BRT коридор; съоръжения за колоездене и мерки за подобряване на достъпността
Завод за сепариране и компостиране – част от регионалната система за управление на отпадъци – регион Перник
Ремонт на Аспарухов мост
Реконструкция на улична мрежа и тротоари в с. Поляците и с. Партизани – община Дългопол
офис София

Офис София

 

гр. София,
бул. Цар Освободител 6
 

02 843 50 11
 

02 846 81 75
 

office.sf@hydrostroy.com
офис Варна

Офис Варна

гр. Варна,
бул. Сливница 201
052 733 333
052 737 777
office@hydrostroy.com
офис Бургас

Офис Бургас

 

гр. Бургас,
Промишлена зона Юг,
ул. Търговска 15
 

056 840 205
 

02 846 81 75
 

office@patstroyburgas.com
офис Скопие

Офис Скопие

 

гр. Скопие, Северна Македония
ул. „Йордан Миялков“ 34

+389 75 399 889

 

office.mk@hydrostroy.com