Проекти

 

Проекти

Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в община Девня, бул. Съединение, кв. Повеляново – Етап II
Проучване, проектиране и извършване на строителни работи на аварирал мост над река Ропотамо при км 16+257 на път III-992 „Веселие – Ясна поляна“
Временни открити паркинги с улично осветление по чл. 55 от ЗУТ, Съставна зона 6 по ПРЗ на Приморска зона, гр. Варна и ВиК – етап II
„Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени места“ – община Крушари
Инженеринг на обект: „Възстановяване проводимостта на Източен охранителен канал на територията на кв. „Аспарухово“, град Варна“ – I етап
Изграждане на битово-фекална канализация и реконструкция на уличен водопровод по ул. „Нефтеняк” и изграждане на битово-фекална и дъждовна канализация по ул. „Равно поле“ – гр. Шабла
Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих – гр. Варна
Проектиране и извършване на закриване и рекултивация на депото с преустановена експлоатация на община Стралджа
ОП 4 – Компонент 10 „Мерки за подобряване на достъпността”, „Интегриран градски транспорт на Варна“
ОП 2 – Компонент 7 „Съоръжения за колоездене,, „Интегриран градски транспорт на Варна“
ОП 1 – Компонент 5 „BRT коридор”, „Интегриран градски транспорт на Варна“
„Завод за сепариране и компостиране“, като част от регионалната система за управление на отпадъци – регион Перник“
Реконструкция на улична мрежа и тротоари в с. Поляците и с. Партизани – община Дългопол