Проекти

 

Проекти

Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в община Девня, бул. Съединение, кв. Повеляново
Реконструкция на мост над река Мараш по път I-7 о.п. Шумен – Ямбол – Гранитово – Лесово при км 228+681
Временни открити паркинги с улично осветление по чл. 55 от ЗУТ, Съставна зона 6 по ПРЗ на Приморска зона, гр. Варна и ВиК
Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени места на територията на община Крушари
Възстановяване на проектните параметри на настилка 16 км, водопроводна и дъждовна канализация и кабелни канали – Пристанище Варна – запад
Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Укрепване на републикански път III-208 Провадия – Айтос, участък от км 51+550 до км 73+320
Укрепване на свлачището и пътния участък на бул. „Велики Преслав” – гр. Шумен
ОП 2 – Компонент 7 „Съоръжения за колоездене“, „Интегриран градски транспорт на Варна“
ОП 1 – Компонент 5 „BRT коридор”, „Интегриран градски транспорт на Варна“
Ремонт на Аспарухов мост
Реконструкция на общински път SML 1031 на територията на община Борино, област Смолян
Реконструкция на улична мрежа и тротоари в с. Поляците и с. Партизани – община Дългопол