Проекти

 

Проекти

Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в община Девня, бул. Съединение, кв. Повеляново – Етап II
Пътна автомобилна рампа АМ „Хемус” – качване от бул. „Атанас Москов, гр. Варна
Реконструкция на мост над река Мараш по път I-7 о.п. Шумен – Ямбол – Гранитово – Лесово при км 228+681
Проучване, проектиране и извършване на строителни работи на аварирал мост над река Ропотамо при км 16+257 на път III-992 „Веселие – Ясна поляна“
Временни открити паркинги с улично осветление по чл. 55 от ЗУТ, Съставна зона 6 по ПРЗ на Приморска зона, гр. Варна и ВиК – етап II
„Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в населени места“ – община Крушари
„Възстановяване на проектните параметри на настилка 16 км, водопроводна и дъждовна канализация и кабелни канали Пристанище Варна-Запад, Варна“
„Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Укрепване на републикански път III-208 „Провадия – Айтос“, участък от км 51+550 до км 73+320”
Укрепване на свлачището и пътния участък на бул. „Велики Преслав” – гр. Шумен
ОП 4 – Компонент 10 „Мерки за подобряване на достъпността”, „Интегриран градски транспорт на Варна“
ОП 2 – Компонент 7 „Съоръжения за колоездене,, „Интегриран градски транспорт на Варна“
ОП 1 – Компонент 5 „BRT коридор”, „Интегриран градски транспорт на Варна“
Реконструкция на общински път SML 1031 на територията на община Борино – област Смолян
Реконструкция на улична мрежа и тротоари в с. Поляците и с. Партизани – община Дългопол