Проекти

 

Проекти

Реконструкция на водопроводна и канализационна мрежа и довеждащ водопровод – гр. Чирпан
Ремонт на напорен тръбопровод Ø 500, проект „Трансформиране на пречиствателна станция за отпадъчни води – Аспарухово в помпена станция и конструиране на тласкател под дъното на Варненското езеро“
Ремонт и реконструкция на мостик „Морски рай“, к.к. „Св. св. Константин и Елена“, Варна
Реконструкция и рехабилитация на улица „6-ти септември” по проект „Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в гр. Добрич“
Строителство по проект за доизграждане на канализационна мрежа на гр. Лозница
Възстановяване на проектните параметри на настилка 16 км, водопроводна и дъждовна канализация и кабелни канали – Пристанище Варна – запад
Изграждане на битово-фекална канализация и реконструкция на уличен водопровод по ул. „Нефтеняк” и изграждане на битово-фекална и дъждовна канализация по ул. „Равно поле“ – гр. Шабла
Реконструкция на водоснабдителната и канализационната система на гр. Варна
Подобряване на екологичното състояние на община Бяла, чрез изграждане и реконструкция на ВиК инфраструктура
Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на с. Ваклино, с. Дуранкулак, с. Езерец и с. Крапец – община Шабла
Инженеринг – реконструкция и модернизация на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – гр. Варна – I етап
офис София

Офис София

 

гр. София,
бул. Цар Освободител 6
 

02 843 50 11
 

02 846 81 75
 

office.sf@hydrostroy.com
офис Варна

Офис Варна

гр. Варна,
бул. Сливница 201
052 733 333
052 737 777
office@hydrostroy.com
офис Бургас

Офис Бургас

 

гр. Бургас,
Промишлена зона Юг,
ул. Търговска 15
 

056 840 205
 

02 846 81 75
 

office@patstroyburgas.com
офис Скопие

Офис Скопие

 

гр. Скопие, Северна Македония
ул. „Йордан Миялков“ 34

+389 75 399 889

 

office.mk@hydrostroy.com