Проекти

 

Проекти

Изграждане на обект „Многофункционален спортен комплекс” в УПИ VIII-190 – ж.к. „Владислав Варненчик”, гр. Варна
Ремонт напорен тръбопровод ф 500 за отпадъчни води по проект „Трансформиране на Пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) – Аспарухово в помпена станция и конструиране на тласкател под дъното на Варненско езеро“
Инженеринг – Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ – к.к. „Златни пясъци“
Реконструкция на кръгово кръстовище по алея 45, к.к. „Св. св. Константин и Елена”, благоустрояване чрез оформяне зона за отдих и изграждане нова чешма с минерална вода
Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в община Девня, бул. Съединение, кв. Повеляново – Етап II
Пътна автомобилна рампа АМ „Хемус” – качване от бул. „Атанас Москов, гр. Варна
База за търговия, складиране, съхранение и обработка на земеделска продукция с административна и производствени сгради, лаборатория и вертикални силузи за съхранение на зърно, гр. Вълчи дол
Художествена композиция с водна атракция – площад „Екзарх Йосиф”, гр. Варна
Проектиране и строителство на многофамилна жилищна сграда – ул. „Александър Стамболийски” № 10, бл. 1 – гр. Вълчи дол