Реконструкция, модернизация и разширение на ПСОВ – к.к. „Златни пясъци“

Проектът включва цялостна реконструкция на пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ) в к.к. „Златни пясъци“, модернизация на съществуващите мощности и разширяване. Станцията е предвидена за натоварване от 72 122 жители и гости през летните месеци и 18 000 – през зимния период. Изграждането започва през 2017 г. Първият етап, предвиждащ усилване на съществуваща пилотна конструкция № 1, е завършен, издадено е разрешение за ползване от 2019 г. Строително-монтажните работи за реконструкция, модернизация и разширение на пречиствателната станция по втория етап са завършени.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА

Офис София

гр. София,
бул. Цар Освободител 6

02 843 50 11

02 846 81 75

office.sf@hydrostroy.com

Офис Варна

гр. Варна,
бул. Сливница 201

052 733 333

052 737 777

office@hydrostroy.com

Офис Бургас

гр. Бургас,
Промишлена зона Юг,
ул. Търговска 15

056 840 205

02 846 81 75

office@patstroyburgas.com

Офис Скопие

Офис Скопие

 

Северна Македония,
гр. Скопие,
ул. Йордан Миялков 34

 

office.mk@hydrostroy.com