Проектиране и строителство Villa Mare, к.к. „Св. св. Константин и Елена“ – гр. Варна