Проектиране и строителство на жилищна сграда м-ст „Салтанат“ – гр. Варна