Проектиране и строителство на многофункционална сграда – УПИ V, имот 1254, кв. 1027, м-ст „бул. България-Хиподрума“, р-н „Красно село“ – гр. София