Проектиране и строителство на многофункционална сграда, р-н „Красно село“, София