„Възстановяване на проектните параметри на настилка 16 км, водопроводна и дъждовна канализация и кабелни канали Пристанище Варна-Запад, Варна“