„Възстановяване на проектните параметри на настилка 16 км, водопроводна и дъждовна канализация и кабелни канали Пристанище Варна – запад, Варна“