„Извършване на проучвателно-проектантски работи и строителство (инженеринг) на обект: „Укрепване на републикански път III-208 „Провадия – Айтос“, участък от км 51+550 до км 73+320”