Инженеринг на обект: „Възстановяване проводимостта на Източен охранителен канал на територията на кв. „Аспарухово“, град Варна“

Проектът обхваща дейности по възстановяване функционалността на отводнителния канал, с цел опазване живота и здравето на жителите на район „Аспарухово“ и минимизиране на рисковете при бедствени ситуации.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА