Инженеринг на обект: „Възстановяване проводимостта на Източен охранителен канал на територията на кв. „Аспарухово“, град Варна“ – I етап