„Изготвяне на технически проект и строителство (инженеринг) на обект: АМ „Хемус“, участък от км 78+500 до км 87+800“

ДАТА НА ЗАПОЧВАНЕ: Август 2017 г.

  1. Проектиране – Изготвяне на Технически проект и чертежи:

–      I-ви Междинен етап (съществено завършване): предаване на Технически проект за разглеждане на ЕТИС, с всички съгласувания – завършен 20 март 2018  г.

–      II -ри Междинен етап (съществено завършване): одобрение на Технически проект от  ЕТИС, с всички съгласувания – завършен 20 март 2018 г.

  1. Начало на Строително-монтажните работи. Срок – 730 дни

ПРЕДСРОЧНО ЗАВЪРШЕН ПРОЕКТ: Октомври 2019 г.

ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ: Март 2020 г.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА (АПИ)