Проучване, проектиране и извършване на строителни работи на аварирал мост над река Ропотамо при км 16+257 на път III-992 „Веселие – Ясна поляна“

Проектът обхваща изготвяне на технически проект и изграждане на ново мостово съоръжение над p. Ропотамо, при км 16+257 на път ІІІ-992 „Beceлиe – Ясна поляна“, обезпечаване нормалното оттичане на водните обеми, носимоспособността и дълготрайността на съоръжението, за да бъдат осигурени условия за безопасно движение и ĸoмфopт на пътуващите.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА (АПИ)