Художествена композиция с водна атракция – площад „Екзарх Йосиф”, гр. Варна

Проектът обхваща цялостна реконструкция и естетизация на парковото пространство. Изграждане на художествена композиция с водна атракция и озеленяване.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА