Транзитни пътища V – ЛОТ № 25 – Пътен възел „Бургас – Средец – Созопол“ при км 241+600 на път І-9

Изграждане на нов пътен възел в урбанизираната територия на гр. Бургас, както и рехабилитация на пътен участък също в урбанизираната територия на гр. Бургас, намиращ се между пътния възел и ж.п. надлез „Владимир Павлов”.

 

ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ: Юни 2012 г.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС