Транзитни пътища V – ЛОТ №25 – Пътен възел „Бургас – Средец – Созопол“ при км. 241+600 на път І-9

Изграждане на нов пътен възел в урбанизираната територия на гр. Бургас, както и рехабилитация на пътен участък също в урбанизираната територия на гр. Бургас, намиращ се между пътния възел и ж.п. надлез „Владимир Павлов”.

Възложител: Община Бургас

Срок: 4.1.2011 – 29.06.2012