Строителство, рехабилитация, основен, текущ и авариен ремонт на тротоари, ВиК и съоръжения – част от пристанищната инфраструктура за нуждите на „Пристанище Варна” ЕАД

Проектът обхваща цялостна реконструкция и естетизация на прилежащата пристанищна инфраструктура.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД