Строителство, рехабилитация, основен, текущ и авариен ремонт на тротоари, ВиК, канализация и съоръжения – част от пристанищната инфраструктура на „Пристанище Варна” ЕАД

Проектът обхваща цялостна реконструкция и естетизация на прилежащата пристанищна структура.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД