Строителство, рехабилитация, основен, текущ и авариен ремонт на тротоари, ВиК и съоръжения – част от пристанищната инфраструктура за нуждите на „Пристанище Варна” ЕАД

Проектът обхваща цялостна реконструкция и естетизация на прилежащата пристанищна инфраструктура.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ПРИСТАНИЩЕ ВАРНА ЕАД

Офис София

гр. София,
бул. Цар Освободител 6

02 843 50 11

02 846 81 75

office.sf@hydrostroy.com

Офис Варна

гр. Варна,
бул. Сливница 201

052 733 333

052 737 777

office@hydrostroy.com

Офис Бургас

гр. Бургас,
Промишлена зона Юг,
ул. Търговска 15

056 840 205

02 846 81 75

office@patstroyburgas.com

Офис Скопие

Офис Скопие

 

Северна Македония,
гр. Скопие,
ул. Йордан Миялков 34

 

office.mk@hydrostroy.com