Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в община Девня, бул. Съединение, кв. Повеляново – Етап II