Рехабилитация и реконструкция на улична мрежа в община Девня – бул. „Съединение“, кв. „Повеляново“