Строителство (основен ремонт), реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на обект 123 СОУ „Стефан Стамболов“ – гр. София

Местоположение: гр. София, Столична община, р-н „Красна поляна“, ул. „Братин дол“ № 26

 

Разрешение за строеж № 231 / 16.10.2015 г.

 

Изпълнени видове дейности: Подмяна на вътрешна и външна PVC и алуминиева дограма, вътрешни врати, топлоизолация на фасади, топлоизолация на покриви, направа на покривни хидроизолации, тенекеджийски работи, вътрешни довършителни работи, мазачески и бояджийски работи, направа на изравнителни циментови замазки, облицовки фаянс, направа на настилки теракот и паркет по подове, подмяна електо- и ВиК инсталации, подмяна на отоплителни инсталации, изграждане на пожароизвестителна инсталация и видеонаблюдение, изработка и монтаж на стоманени конструкции, вертикална планировка, асфалтови работи, настилки тротоарни плочи, озеленяване, ремонт на огради.

 

РЗП: 9 408 м2

 

ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ: Април 2019 г.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ХИДРОСТРОЙ АД