Реконструкция на улична мрежа и тротоари в с. Поляците и с. Партизани – община Дългопол