Реконструкция на улица от бул. „Първи май“ към Рибарско пристанище, включително обръщач, по плана на м-ст Карантината, район Аспарухово, гр. Варна

Проектът включва:

  • Реконструкция на улицата към Рибарско пристанище с изграждане на нови асфалтови тротоари, тротоари от бетонови павета, велоалея към плажната ивица в кв. Аспарухово, нови паркинги за перпендикулярно и успоредно паркиране и обръщач.
  • Изграждане на нова дъждовна канализация Ф500 с обща дължина 347 м; изграждане на нов водопровод за рибарско пристанище Ф160 с дължина 100 м и изграждане на битова канализация Ф315 с дължина 115 м.
  • Изграждане на нова тръбна канална мрежа с дължина 1887 м и ново улично осветление с 43 броя стълбове и лед осветители.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА