Реконструкция на общински път SML 1031 на територията на община Борино – област Смолян