Реконструкция на улична мрежа: бул. „Съборни“ в участъка от бул. „Владислав Варненчик“ до бул. „Сливница“, включително изпълняване на мероприятия за подобряване на достъпната среда – гр. Варна

Дейностите по строителството и ремонта са свързани с инсталиране на дъждовна канализация, ремонт на пътната настилка, нови тротоари, изграждане на велосипедна алея и осигуряване на достъпна среда за хора в неравностойно положение.

 

ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ: Май 2019 г.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ХИДРОСТРОЙ АД