„Реконструкция и основен ремонт на зала “Конгресна” в “Дворец на културата и спорта” ЕАД” – гр. Варна