“Реконструкция и основен ремонт на зала “Конгресна” в “Дворец на културата и спорта ” ЕАД”