Реконструкция и основен ремонт на зала “Конгресна” в “Дворец на културата и спорта” – гр. Варна