„Реконструкция и модернизация на Спортен комплекс – Трявна“ по проект „Подкрепа за осигуряване на нови възможности за отдих и спорт в Община Трявна чрез подобряване и изграждане на обществени спортни центрове“

ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ: Септември 2013 г.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ТРЯВНА
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ХИДРОСТРОЙ АД