„Реконструкция, адаптация и функционално устройване на остров „Света Анастасия“, Мостик и Предмостово пространство“ по обособена позиция: 1 – Реконструкция и адаптация на културно историческо наследство и реконструкция на пристан на остров „Света Анастасия“

ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ: Ноември 2013 г.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ХИДРОСТРОЙ АД