Пътно кръстовище по Път I-9 Кранево – Златни пясъци – Варна – Бургас при км 99+095 – Долна Трака, гр. Варна

Проектът обхваща ремонт на пътната настилка, нови тротоари и бордюри, подмяна на мантинели – съоръжения с повишена опасност (СПО) с нови, изграждане на съоръжения за отводняване на трасето.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА (АПИ)