Пътна варианта и мост над река Стряма на път ІІ-56 „Брезово – Пловдив“ при км 84+540

ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ: Юли 2015

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА