Пътна автомобилна рампа АМ „Хемус” – качване от бул. „Атанас Москов“, гр. Варна

Съоръжението е с обща дължина около 200 метра и се явява огледален образ на изградената южна рампа за слизане от АМ „Хемус“ на бул. „Атанас Москов“. Северната рампа позволява слизане и качване на магистралата. Предвид теренните условия съоръжението е проектирано в изкоп, което налага изграждане на укрепителни стени по северната страна и оформяне на откоси от страна на магистралата. Габаритът на платното е 7 метра, с тротоари двустранно по 1,50 м, настилката е оразмерена за тежко движение. По магистралата са подменени съществуващите ограничителни системи с нови, осигуряващи необходимото ниво на пътна безопасност. Рампата дава още една възможна алтернатива за изход от града по оста център – АМ „Хемус“ като логично продължение на пробива на бул. „Сливница“.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА