Пътна автомобилна рампа АМ „Хемус” – качване от бул. „Атанас Москов, гр. Варна

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВАРНА