Проект „Обход на гр. Габрово”

Обходният път на гр. Габрово е част от Трансевропейски транспортен коридор № ІХ Букурещ – Русе – Димитровград – Александруполис и е възлова точка при движението на транспортните потоци в посока Север – Юг.

Основните транспортни направления, които ще обслужва обектът са:
• Русе – Велико Търново – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа)
• Оряхово – Севлиево – Шипка – Стара Загора – Свиленград (Маказа).

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА