Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност, позиция №1, гр. Плевен, ул. „Георги Кочев“ № 16