„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР на многофамилни жилищни сгради, одобрени по Националната програма за енергийна ефективност“, за позиция №1 „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на блок „Георги Кочев“, ул. „Георги Кочев“ № 16“ – гр. Плевен