Проектиране и строителство на Пречиствателна станция за отпадъчни води в рамките на проект „Интегриран проект за водния цикъл на Созопол – Етап I“

ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ: Септември 2015 г.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА СОЗОПОЛ