Проектиране и строителство на комплекс „Магнолия” – състоящ се от две жилищни сгради – Блок 1 и 2, с търговски обекти и паркинги, разположен в кв. Бояна – гр. София