Проектиране и извършване на закриване и рекултивация на депото с преустановена експлоатация на община Стралджа