ОП 4 – Компонент 10 „Мерки за подобряване на достъпността”, „Интегриран градски транспорт на Варна“