ОП 2 – Компонент 7 „Съоръжения за колоездене,, „Интегриран градски транспорт на Варна“