„Консервация, реставрация и експониране на сградата на Общински драматичен театър „Вида“ и оформяне на прилежащото околно пространство” – гр. Видин

Местоположение: ул. „Градинска” № 12, к-с „Централна градска част“ – I зона, гр. Видин

Разрешение за строеж № 66 / 24.09.2015 г.

 

Видове дейности: Подмяна на вътрешна и външна дървена дограма, вътрешни врати, консервация и реставрация на фасади, корнизи, пиластри и др., подмяна на дървени покривни конструкции, топлоизолация на покриви, направа на покривни покрития с керемиди, тенекеджийски работи, вътрешни довършителни работи, мазачески и бояджийски работи, направа на изравнителни циментови замазки, облицовки от гипскартон и фаянс, вътрешни облицовки от MDF ламперия, направа на акустични облицовки, направа на настилки мокет и ламиниран паркет по подове, подмяна електо- и ВиК инсталации, подмяна на отоплителна инсталации, направа на нова вентилационна и климатична инсталация, изграждане на пожароизвестителна инсталация и видеонаблюдение, направа на нова озвучителна  инсталация и сценично осветление за театрална зала, подмяна на столове и сценично облекло в театрална зала, вертикална планировка, настилки тротоарни плочи, озеленяване.

РЗП: 2 253,28 м2

ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ: Август 2019 г.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ВИДИН

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ХИДРОСТРОЙ АД