Модернизация на окръжен път DJ 172, Румъния

Технически данни: Модернизация на окръжен път DJ 172- DN 17 – Кочу – Мокод – Загра
Извършените по проекта дейности включват фрезоване на асфалтова настилка, полагане на асфалтова смес, рехабилитация на съществуващи пътища (2,1 км), изграждане на нови пътни участъци (4,3 км), 25 моста, 29 напречни тръбни моста, 1 сглобяем мост, изграждане на бетонна подпорна стена, канавки, улуци, поставяне на пътна маркировка (3 км предпазен парапет, пътни знаци, стълбове, направляващи стълбове, маркировка).

Обща дължина на окръжния път: 24 км

Строител: обединение между SC FRASINUL SRL, ХИДРОСТРОЙ АД и SOMEȘ TOP GRUP SRL.

Обща стойност на проекта: 80 682 897 леи (16 303 856 евро)

Продължителност на изпълнение: 16 месеца (2 месеца проектиране, 2 месеца административен етап и 12 месеца изпълнение)

Източник на финансиране: Европейски фондове чрез Оперативна програма 2014-2020

Гаранция: 72 месеца (6 години)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОКРЪЖЕН СЪВЕТ БИСТРИЦА, РУМЪНИЯ

Офис София

гр. София,
бул. Цар Освободител 6

02 843 50 11

02 846 81 75

office.sf@hydrostroy.com

Офис Варна

гр. Варна,
бул. Сливница 201

052 733 333

052 737 777

office@hydrostroy.com

Офис Бургас

гр. Бургас,
Промишлена зона Юг,
ул. Търговска 15

056 840 205

02 846 81 75

office@patstroyburgas.com

Офис Скопие

Офис Скопие

 

Северна Македония,
гр. Скопие,
ул. Йордан Миялков 34

 

office.mk@hydrostroy.com