„Инженеринг – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР във връзка с реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Перник по 17 обособени позиции – Обособена позиция № 13 „Многофамилна жилищна сграда – 17, вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З – кв. Димова махала“ – гр. Перник

Наименование на обекта: „Многофамилна жилищна сграда – 17, вх. А, Б, В, Г, Д, Е, Ж и З с административен адрес кв. „Димова махала“ – гр. Перник

 

Разрешение за строеж № 164 / 17.05.2017 г.

 

Изпълнени видове дейности: Подмяна на PVC и алуминиева дограма, топлоизолация на фасади, топлоизолация на покриви, направа на покривни хидроизолации, тенекеджийски работи, вътрешни довършителни работи, подмяна на осветителни тела и ел. инсталации в общи части на сградата.

 

РЗП: 14 652,64 м2

 

ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ: Декември 2017 г.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ПЕРНИК

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ: ХИДРОСТРОЙ АД – изпълнител на проектиране, авторски надзор и изпълнение на строително-монтажните работи