Инженеринг – Проектиране и изграждане на регионално депо за отпадъци Братово-Запад – Община Бургас

ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ: Ноември 2014 г.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА БУРГАС

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ХИДРОСТРОЙ АД