Инженеринг – проектиране и строителство на обект: „Северна скоростна тангента от км 0+000 до км 16+540”

ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ: Декември 2015 г.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: АГЕНЦИЯ ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ХИДРОСТРОЙ АД