„Инженеринг – проектиране и строителство на Претоварна станция за отпадъци – гр. Карнобат”

ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ: Ноември 2014 г.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА КАРНОБАТ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ХИДРОСТРОЙ АД