Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Малко Търново