„Извършване на строително-монтажни работи по Проект „Реконструкция и рехабилитация на улица „6-ти септември” по Проект „Подобряване, надграждане и реконструкция на инфраструктура в зона с потенциал за икономическо развитие в Добрич“