„Извършване на допълнително проектиране, реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа на гр. Добрич, етап 1, обхващащ: Водоснабдяване – ЛОТ 2“ по проект „Интегриран проект за подобряван на водния сектор в град Добрич – фаза 1“

Дейности по Допълнително проектиране, включват:

 1. изготвяне на план за управление на отпадъците и препроектиране на част Конструктивна към изготвения Работен проект
 2. изпълнение на СМР, включително рехабилитация на водопроводната мрежа, обхваща западната част на града спрямо бул. Русия – около 46 км и 3500 сградни водопроводни отклонения по 179 улици:
 • главен водопроводен пръстен
 • разпределителна водопроводна мрежа
 • домови водопроводни отклонения
 1. изпълнението на водопроводната мрежа се извършва спрямо нормативната уредба и техническата спецификация:
 • земни работи по водопроводите
 • полагане на тръбите
 • изпитвания
 • промивка и дезинфекция
 • превключване на мрежата

Очаква се след края на проекта загубите на вода в гр. Добрич да намалеят с около 30%.

 

ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ: Юни 2019
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ДОБРИЧ г.