Естетизация и модернизация на главни пешеходни зони и зони за обществен отдих – гр. Варна