Изграждане на водоснабдителна система в община Шуто Оризари – гр. Скопие, Северна Македония

Проектът обхваща инженеринг (проектиране и строителство) в областта на хидротехническото строителство на 2 обекта в високо обществено значение.

 

ОБЕКТ  1 – по проекта са изпълнени:

– ПОМПЕНА СТАНЦИЯ с три работни помпи (320 л/сек) и една резервна.

– СТОМАНЕН ВОДОПРОВОД D=600 mm с дължина 135,2 м.

– ДОВЕЖДАЩ СТОМАНЕН ВОДОПРОВОД D=500 mm с дължина L=2 285.29 м.

– РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА с обем 4 350 м3 с четири камери за вода.

– ДЪЖДОВЕН КОЛЕКТОР изграден от полипропиленови тръби с обща дължина 1 067,26 м.

– SCADA – инсталирана е система за наблюдение и контрол на хидротехническото и електрическото оборудване.

 

ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ: Май 2017 г.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ГРАД СКОПИЕ и ОБЩИНА ШУТО ОРИЗАРИ, СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ХИДРОСТРОЙ АД

 

ОБЕКТ 2 – по проекта са изпълнени:

– ПОМПЕНА СТАНЦИЯ – оборудвана с три водни помпи 3х75kW, свързани в обща система с общ поток от (200 л/c). Монтирана е модерна система за наблюдение и контрол на хидротехническото оборудване и електрооборудването (SCADA) в две обединяващи точки: помпи, измервателно-регулаторно оборудване, газово хлориране, дизелов агрегат, трафопост, комуникация, резервоар, ПП централа

– РЕЗЕРВОАР ЗА ВОДА – резервоарът за вода е правоъгълен, с капацитет от 1000 м3, с две камери за вода, поставени симетрично пред сухата камера. Всяка от камерите за водата може да работи независимо от другата. Всички хидромеханични уреди, входящите и изходящите тръби за преливане/изпразване, клапаните и всички други необходими фитинги са вградени в сухата камера

– ТРЪБОПРОВОД ПОД НАЛЯГАНЕ – от събирателната шахта до резервоара, с обща дължина от 1685,24 м, направен от HDPE тръби ND 450 мм и PN 20/16/10

– ЗАХРАНВАЩ ТРЪБОПРОВОД – с обща дължина от 2 186,46 м с щепсел в съществуващата мрежа чрез свързващ вал. Тръбопроводът преминава под железопътна линия и автомагистрала

– ХЛОРНА СТАНЦИЯ ЗА ХЛОРИРАНЕ С ГАЗ – направен е специален обект, в който са разположени постройките за хлорирането с газ и неутрализирането на газа. Капацитетът е 2х100 гр/час. Цялата система е включена в системата за управление SCADA.

 

ДАТА НА ЗАВЪРШВАНЕ: Март 2019 г.

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ОБЩИНА ГЕВГЕЛИЯ, СЕВЕРНА МАКЕДОНИЯ

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ХИДРОСТРОЙ АД